თბილისის იუსტიციის სახლი – ლითონ კონსტრუქციების დამზადება