თბილისის იუსტიციის სახლი — ლითონ კონსტრუქციების დამზადება