ქუთაისის პარლამენტი — ლითონ კონსტრუქციების დამზადება