ქუთაისის პარლამენტი – ლითონ კონსტრუქციების დამზადება