ივნისი 3, 2016

ყვარელის იუსტიციის სახლი – ლითონ კონსტრუქციების დამზადება

ივნისი 3, 2016

თბილისის იუსტიციის სახლი – ლითონ კონსტრუქციების დამზადება

ივნისი 3, 2016

ქუთაისის პარლამენტი – ლითონ კონსტრუქციების დამზადება

მარტი 22, 2016

N1 ესტაკადის რეკონსტრუქცია

მარტი 22, 2016

ნავთობაზის ესტაკადის რეკონსტრუქცია

მარტი 22, 2016

N5 ესტაკადის რეკონსტრუქცია

მარტი 22, 2016

თხევადი გაზის ტერმინალი

მარტი 22, 2016

რეზერვუარის რემონტი 141

მარტი 22, 2016

რეზერვუარის რემონტი 116

მარტი 22, 2016

სარეზერვუარო პარკი 250-251

მარტი 22, 2016

სარეზერვუარო პარკი N252/253/254

მარტი 22, 2016

ნავმისადგომის სახანძრო სისტემა